Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.

 

Du kan benytte Omsorgstandplejen, hvis du er:

  • tilmeldt Omsorgstandplejen
  • interesseret i at blive visiteret til Omsorgstandpleje
  • interesseret i at vide mere om forebyggelse og tandpleje for seniorer
  • pårørende eller plejepersonale 

Ved akut behov for tandlægehjælp kan du finde oplysninger om tandlægehjæpe uden for åbningstider


Den kommunale tandpleje i Høje-Taastrup Kommune


Udskrift fra: inst.htk.dk - 7. April 2020, kl. 20:18.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://tandplejen.htk.dk/Omsorgstandpleje.aspx