Specialtandpleje

Sindslidende og psykisk syge, der ikke kan komme til praktiserende tandlæge, og som ikke kan gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje, kan blive visiteret ind i specialtandplejeordningen. Der skal i denne ordning betales en egenbetaling (pt. op til kr. 1.935,- pr. år) (2018), hvorefter al behandling er gratis. Man bliver som borger henvist til Specialtandplejen af enten egen læge, egen tandlæge eller psykiatrisk klinik.

 

Henvisningsskema til fagprofessionelle (eksempelvis læger, tandlæger m.fl.):

 

Udskriv henvisningsblanket til Specialtandplejen i Høje-Taastrup.

 

Husk at afsende blanketten med sikker mail/digital post via Virk.dk

 

Til

Høje-Taastrup Kommune - cvr: 1950 1817

- Sundhed og Omsorg

- Tandplejen