Specialtandpleje

Specialtandplejen er for borgere med sindslidelser eller psykiske handicaps, som ikke kan komme til praktiserende tandlæge eller gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje. Disse borgere kan blive visiteret til specialtandplejeordningen.

 

Egenbetaling

Der skal i denne ordning betales en egenbetaling, hvorefter al behandling er gratis. Egenbetalingen udgør i 2020 op til kr. 2010,00 pr år.

 

Sådan bliver du henvist

Det er enten din egen læge, egen tandlæge eller psykiatrisk klinik, som henviser dig til Specialtandplejen.

 

For fagprofessionelle

Henvisningsskema til fagprofessionelle (eksempelvis læger, tandlæger m.fl.):

 

Udskriv henvisningsblanket til Specialtandplejen i Høje-Taastrup.

 

Husk at afsende blanketten med sikker mail/digital post via Virk.dk

 

Til: Høje-Taastrup Kommune - cvr: 1950 1817 - Sundhed og Omsorg - Tandplejen.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 7. April 2020, kl. 18:10.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://tandplejen.htk.dk/Specialtandpleje.aspx