Specialtandpleje

Specialtandplejen er for borgere med sindslidelser eller fysiske handicaps.

Specialtandplejen er for borgere med sindslidelser eller psykisk handicaps, som ikke kan komme til praktiserende tandlæge eller gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje. Disse borgere kan blive visiteret til specialtandplejeordningen.

Sådan bliver du henvist

Det er enten din egen læge, din egen tandlæge eller psykiatrisk klinik, som henviser dig til Specialtandplejen.

For fagprofessionelle

Luk alle
Udfold alle
Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune